Άθυρα:Ζητούνται Μονταδόροι, Εργάτες, Ηλεκτροκολλητές

Η εταιρεία VELKOMETAL αναπτύσσεται και αναζητά άτομα για τις θέσεις Μονταδόροι, Εργάτες, Ηλεκτροκολλητές.

Απαραίτητα προσόντα

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Συνέπεια και επαγγελματισμός

Υπευθυνότητα, διάθεση για μάθηση και προσοχή στη λεπτομέρεια

Παροχές

Πλήρης και μόνιμη απασχόληση

Ανταγωνιστικός μισθός (άνω του βασικού)

Προοπτικές εξέλιξης

Για να την προώθηση των βιογραφικών στο velkometal@otenet.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2391091011