Η εταιρία ΒΙΤΟΜ ΑΕΒΕ ζητά να προσλάβει Υπάλληλο Τμήματος Μισθοδοσίας

ΒΙΤΟΜ ΑΕΒΕ, με έδρα το 3ο χλμ Κουφαλίων-Προχώματος, που δραστηριοποιείται στο κλάδο των τροφίμων, ζητά να προσλάβει Υπάλληλο Τμήματος Μισθοδοσίας.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
 • Διαχείριση των διαδικασιών προσλήψεων / αποχωρήσεων
 • Καταχώρηση και διαχείριση προγράμματος βαρδιών, υπερωριών κλπ
 • Παρακολούθηση και τήρηση αρχείου των ετήσιων αδειών προσωπικού, ασθενειών κ.α.
 • Αρχειοθέτηση και διατήρηση εγγράφων
 • Επικοινωνία με τους εργαζόμενους

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
 • Ευχέρεια χειρισμού Η/Υ και MS Office
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Απαραίτητες ικανότητες & δεξιότητες:

 • Επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Εχεμύθεια, υπευθυνότητα και ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Οργάνωση της εργασίας και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο hr@chb.gr.