Η ΒΙΤΟΜ ζητά να προσλάβει ηλεκτρολόγο βάρδιας

Η εταιρία ΒΙΤΟΜ ΑΕΒΕ, με έδρα το 3ο χλμ Κουφαλίων-Προχώματος, που δραστηριοποιείται στο κλάδο των τροφίμων, ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Βάρδιας.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Επιτήρηση Η/Μ εξοπλισμού και διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας
 • Εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών
 • Διάγνωση και επίλυση βλαβών
 • Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής
 • Συμμετοχή σε τεχνικές εργασίες βελτίωσης του εξοπλισμού και των διαδικασιών παραγωγής

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Τεχνικής Σχολής ή Τεχνικού/Επαγγελματικού Λυκείου
 • Γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε Βιομηχανία Τροφίμων

Απαραίτητες ικανότητες & δεξιότητες:

 • Επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Υπευθυνότητα
 • Οργάνωση της εργασίας και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο hr@chb.gr.