Κουφάλια:Επιχείρηση εστίασης αναζητεί μάγειρα για ζεστή-κρύα κουζίνα

Επιχείρηση εστίασης στα Κουφάλια αναζητεί μάγειρα για ζεστή-κρύα κουζίνα. Καλές αποδοχές, πλήρης ασφάλιση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972273523