Κουφάλια: Ζητείται άτομο για γυράδικο

Ζητείται άτομο για γυράδικο.

Πληροφορίες στο κατάστημα Γυροφρένεια ή στο 2391051521