LOADING

Type to search

Δ.Χαλκηδόνος:Ξεκινούν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς

Share

Ξεκινούν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χαλκηδόνος

Την Πέμπτη 16 Μαϊου 2024 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χαλκηδόνος  οι οποίες θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024.

Στα παιδικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) δηλαδή να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη μέχρι 31-9-2024.

ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ: Οι αιτήσεις των νηπίων που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θα γίνονται δεκτές εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Τρόποι φιλοξενίας των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου είναι είτε με την καταβολή τροφείων είτε μέσω της πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με την υποβολή σχετικής αίτησης.

Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ – ΕΕΤΑΑ είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την εγγραφή και την επανεγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Εγγραφής με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας και των δύο γονέων και για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών Άδεια Παραμονής σε ισχύ.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου, ή σύμφωνο συμβίωσης. Για γονείς αλλοδαπούς θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά.
 • Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου. Πρόσφατη βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 • Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τρέχοντος έτους (εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2023) και των δύο γονέων.
 • Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων από τον εργοδότη τους, καθώς και
 • για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση ενσήμων του 2024 (πρώτου μήνα) ή αναγγελία πρόσληψης εάν προσλήφθηκε πρόσφατα,
 • για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγγεγραμμένους στον ΕΦΚΑ αντίγραφο της ειδοποίησης πληρωμής των τελευταίων εισφορών (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση τους) ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του,
 • για τους δημοσίους υπαλλήλους, απόδειξη τελευταίας μισθοδοσίας τους.
 • Για τους ανέργους γονείς κάρτα ανεργίας σε ισχύ από τον ΟΑΕΔ.
 • Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/05-12-2017)
 • Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα

Απόδειξη κατοικίας:

 • Λογαριασμός στο όνομα των γονέων από οργανισμό κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού.
 • Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει λογαριασμός, ο αιτών προσκομίζει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα και η διεύθυνση κατοικίας του.
 • Αν οι γονείς φιλοξενούνται από κάποιο συγγενικό τους ή άλλο πρόσωπο, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν και τη φορολογική δήλωση του προσώπου που τους φιλοξενεί στην οποία αυτό θα αποδεικνύεται.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

– Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απόφαση επιμέλειας.

– Γονείς σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου ή δικαστική απόφαση προσωρινής επιμέλειας, ή ιδιωτικό συμφωνητικό  και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.

– Άγαμες μητέρες: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Γονείς σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Γονείς φοιτητές: Βεβαίωση εγγραφής στη σχολή και ο χρόνος σπουδών.

– Γονέας στρατευμένος: Βεβαίωση από την αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.

– Γονείς σε σωφρονιστικά καταστήματα: Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία.

-Γονείς ή τέκνα με αναπηρία 67% και άνω: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ)

Κατάθεση Αιτήσεων – Πληροφορίες:

Έντυπα νέας εγγραφής ή Αίτηση Επανεγγραφής θα μπορούν οι γονείς να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος (https://dimoschalkidonos.gr/ ενότητα Ανακοινώσεις) καθώς και από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου. 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής/επανεγγραφής θα προσκομίζονται στις υπευθύνους Δομών των παιδικών σταθμών του Δήμου Χαλκηδόνος, από την Πέμπτη 16/05/2024 έως  και την Παρασκευή 07/06/2024 και ώρες εξυπηρέτησης από 10.00 πμ έως 12.30 μμ.

Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αγίου Αθανασίου: Πολυχρονία Ρουσσίδου τηλ.2310 701616

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κουφαλίων: Άννα Σαββίδου τηλ.2391051210

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Χαλκηδόνας: Χρυσή Εμμανουηλίδου τηλ. 2391022011

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αδένδρου: Ευαγγελία Μπουγιουκλή τηλ. 2391031279