Ν.Μεσημβρία:Ξεκίνησαν τα μαθήματα κατάρτισης νέων αγροτών

Ξεκίνησε η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για νέους αγρότες, διάρκειας 150 ωρών έκαστο.Ένα από τα 38 κέντρα στα οποία θα γίνουν εκπαιδεύσεις είναι και στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων στη Ν.Μεσημβρία.

Στις καταρτίσεις θα συμμετάσχουν συνολικά 14.627 δικαιούχοι νέοι αγρότες από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος: «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν σε πανελλαδική κλίμακα και θα συμμετέχουν εκπαιδευτές , οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από́ το επικαιροποιημένο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ.

Μέσω των ποιοτικά αναβαθμισμένων προγραμμάτων κατάρτισης προωθείται η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και προσφέρονται εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, για να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες αγρότες να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αγροτικού επαγγέλματος, να ενσωματώνουν την καινοτομία, να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να ανταποκριθούν στο ρόλο του αγρότη-επιχειρηματία.

Για να καλύπτουν  τις ανάγκες των νέων αγροτών ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση και τον προσανατολισμό της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, τα προγράμματα κατάρτισης χωρίζονται σε  τρεις βασικές θεματικές κατηγορίες: φυτική παραγωγή, ζωική παραγωγή και μελισσοκομία.

Η κατανομή των δικαιούχων

Η κατανομή των δικαιούχων με βάση την κατεύθυνση της γεωργικής τους εκμετάλλευσης είναι:

– Φυτική Παραγωγή: 9.963 δικαιούχοι

– Ζωική Παραγωγή: 3.867 δικαιούχοι

– Μελισσοκομία: 897 δικαιούχοι

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν συνολική διάρκεια 150 ώρες, από τις οποίες οι τουλάχιστον 30 ώρες αφορούν πρακτική́ εξάσκηση στο πεδίο. Μετά την ολοκλήρωσή τους οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.