Δήμος Χαλκηδόνος

Ο Δήμος Χαλκηδόνος είναι ηπειρωτικός δήμος της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο νέος Δήμος Χαλκηδόνος προέκυψε το 2011 από τη συνένωση τριών δήμων Αγίου Αθανασίου, Κουφαλίων και Χαλκηδόνας σύμφωνα με το Σχέδιο Καλλικράτης.

Έδρα του είναι τα Κουφάλια, ιστορική έδρα την Γέφυρα και περιλαμβάνει 17 χωριά: Κουφάλια, Πρόχωμα, Καστανάς, Ακροπόταμος (πρώην δήμος Κουφαλίων). Χαλκηδόνα, Βαλτοχώρι, Ελεούσα, Μικρό Μοναστήρι, Λουδίας, Άδενδρο, Παρθένιον (πρώην δήμος Χαλκηδόνας). Άγιος Αθανάσιος, Γέφυρα, Βαθύλακκος, Νέα Μεσημβρία, Αγχίαλος, Ξηροχώρι (πρώην δήμος Αγίου Αθανασίου).

Ο πληθυσμός του νέου Καλλικρατικού δήμου είναι, σύμφωνα με την Ελληνική απογραφή 2011 33.673 κάτοικοι.

Στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2010 εκλέχτηκε Δήμαρχος ο Παναγιώτης Δαϊκούδης ο οποίος αντικαταστάθηκε το 2012 από τον Ιωάννη Μπίκο. Έπειτα από τις εκλογές του 2014 δήμαρχος εξελέγη ο Ιωάννης Τσουκνίδας. Στις δημοτικές εκλογές του 2019 δήμαρχος εξελέγη ο Σταύρος Αναγνωστόπουλος.

Διοικητική διαίρεση

Ο Δήμος Χαλκηδόνος αποτελείται από τις παρακάτω δημοτικές ενότητες, κοινότητες (που αντικατέστησαν δημοτικές και τοπικές κοινότητες με το πρόγραμμα Κλεισθένης) και οικισμούς:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ: 33.510

Δημοτική Ενότητα Αγίου Αθανασίου: Σύνολο Πληθυσμού: 14.753
Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου Άγιος Αθανάσιος 4.967
Τοπική Κοινότητα Αγχιάλου Αγχίαλος 738
Τοπική Κοινότητα Βαθυλάκκου Βαθύλακκος 2.337
Τοπική Κοινότητα Γέφυρας Γέφυρα 3.059
Τοπική Κοινότητα Νέας Μεσημβρίας Νέα Μεσημβρία 3.050
Τοπική Κοινότητα Ξηροχωρίου Ξηροχώρι, Μπαλαίικα 602
Δημοτική Ενότητα Κουφαλίων: Σύνολο Πληθυσμού: 10.579
Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων Κουφάλια, Εργατικές Κατοικίες 8.139
Τοπική Κοινότητα Προχώματος Πρόχωμα, Καστανάς, Ακροπόταμος 2.440
Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνος: Σύνολο Πληθυσμού: 8.341
Τοπική Κοινότητα Αδένδρου Άδενδρο 2.079
Τοπική Κοινότητα Βαλτοχωρίου Βαλτοχώρι 186
Τοπική Κοινότητα Ελεούσης Ελεούσα 385
Τοπική Κοινότητα Μικρού Μοναστηρίου Μικρό Μοναστήρι, Λουδίας 2.095
Τοπική Κοινότητα Παρθενίου Παρθένι 502
Τοπική Κοινότητα Χαλκηδόνος Χαλκηδόνα 3.094

el.wikipedia