Αγ.Αθανάσιος:Το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού συλλόγου

Μετά την γεν.συνέλευση του Πολιτιστικού συλλόγου Αγ.Αθανασίου και των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν,τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Πρόεδρος:Αρβανίτου Ζωή

Αντιπρόεδρος: Στεργίδης Νικόλαος

Γραμματέας: Χατζοπούλου Αθανασία

Ταμίας: Παπαϊωάννου Σοφία

Υπεύθυνη Φορεσιών: Νασιοπούλου Μαρία

Μέλος:Γιλαντζής Αλέξανδρος

Μέλος: Παπαϊωάννου Χρήστος

Αναπληρωματικοί:

Κοεμτζής Νίκος

Τοψιώτη Στέλλα