Αγ.Πέτρος Κιλκίς:Ξεκίνησε η κατασκευή του βιολογικού

Ξεκίνησε η κατασκευή του βιολογικού Αγίου Πέτρου

Ξεκίνησε η “Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αγίου Πέτρου” προϋπολογισμού 1.375.000,00€.

‘Ένα έργο που ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου 2012 με την αρ.137/2012, απόφαση δημοτικού συμβουλίου για την εξαγορά των οικοπέδων έφθασε στο στάδιο της κατασκευής.

Την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου ο δήμαρχος Παιονίας Κώστας Σιωνίδης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Τριαντάφυλλος Ναλμπάντης και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου Λάζαρος Σουπλής, επισκέφτηκαν τον χώρο του εργοταξίου και ενημερώθηκαν από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας για το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών.

Ο κ. Σιωνίδης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξέλιξη αυτή γιατί το έργο το αναμένει η τοπική κοινωνία από το 2012 και γιατί την περίοδο αυτή ολοκληρώνεται η κατασκευή του αποχετευτικού και βιολογικού της Γουμένισσας ( το έργο ξεκίνησε στις 29/3/2011, 2.535.690,62€) και αναμένεται η εγκατάσταση του αναδόχου στον βιολογικό Ποντοηράκλειας ( το έργο ξεκίνησε στις 28/2/2012) και στο βιολογικό του Βαφειοχωρίου (το έργο ξεκίνησε στις 4/9/2012) συνολικού προϋπολογισμού 1.438.415,98€.