‘Αγ. Αθανάσιος:Αντιπλυμμηρικά έργα-Ειδικό Σχολείο

 

Με έγγραφο της προς τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία των Δήμων Χαλκηδόνος και Δέλτα, η Περιφερειακή διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης κεντρικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι:

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την λειτουργία του Ειδικού Δημοτικού σχολείου Αγίου Αθανασίου όσοι γονείς επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν αίτημα μετεγγραφής μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι εγγραφές θα γίνονται στο 1ο δημοτικό σχολείο Αγίου Αθανασίου

ΕΡΓΟ:”Αντιπλυμμηρικά έργα οικισμού Αγίου Αθανασίου Δήμου Χαλκηδόνος Τριθέσιο Ειδικό Σχολείο”

Η παρούσα μελέτη αφορά στα έργα που χρειάζεται να κατασκευασθούν για την προστασία του οικισμού του Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος από τα όμβρια ύδατα που συσσωρεύονται σε περιόδους βροχοπτώσεων στη περιοχή μελέτης εντός του οικισμού. Είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλλει στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του οικισμού και θα συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Σήμερα, στη συγκεκριμένη περιοχή του οικισμού, παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα και λιμνάζοντα νερά. Με την ολοκλήρωση των εργασιών της κατασκευής, τα φαινόμενα αυτά θα εξαλειφθούν, αφού τα βρόχινα νερά θα οδηγούνται σε υφιστάμενο ρέμα. Η κατασκευή του δικτύου θα συμβάλλει θετικά στην περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής.
Επίσης θα γίνει η διάνοιξη και η κατασκευή των δημοτικών δρόμων που περιβάλλουν το σχολείο και όπου έχουν μέτωπο οι είσοδοι του σχολείου.
Ο Δήμος Χαλκηδόνος, στα πλαίσια της προσπάθειας για τη βελτίωση των έργων υποδομής στους οικισμούς του, εκπόνησε μέσω των τεχνικών υπηρεσιών του, την παρούσα μελέτη αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων τμήματος του οικισμού του Αγίου Αθανασίου και την διάνοιξη – κατασκευή δρόμων, με γενικό τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα οικισμού Αγίου Αθανασίου Δήμου Χαλκηδόνος-Τριθέσιο Ειδικό Σχολείο».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προστασία τμήματος του οικισμού Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος μέσω της κατασκευής αγωγού ομβρίων υδάτων με φρεάτια επίσκεψης, φρεάτια υδροσυλλογής και κανάλια υδροσυλλογής, ο οποίος θα καταλήγει σε υφιστάμενο ρέμα καθώς και η διάνοιξη-κατασκευή των δρόμων που περιβάλουν το Ειδικό Σχολείο.

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους