Απογραφόμαστε στο Δήμο Χαλκηδόνος

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα διεξάγει από τα μέσα Νοεμβρίου έως και το Δεκέμβριο του 2021,την Απογραφή του Πληθυσμού της χώρας μας, η οποία γίνεται κάθε 10 χρόνια και συγκεντρώνει στοιχεία για το μόνιμο πληθυσμό της χώρας, όπως τη σύνθεση των νοικοκυριών, την ηλικία των μελών τους, καθώς και άλλα εκπαιδευτικά και εργασιακά χαρακτηριστικά του πληθυσμού.Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι αφενός εμπιστευτικά και αφετέρου δε ζητούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να απογραφείτε με 2 διαφορετικούς τρόπους:

είτε ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, χρησιμοποιώντας το μοναδικό κωδικό που θα διανείμουν οι Απογραφείς της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε κάθε κατοικία, μέσα σε κλειστό φάκελο. είτε με προσωπική συνέντευξη, μέσω τηλεφώνου ή με επίσκεψη “πόρτα-πόρτα”, με τον απογραφέα της περιοχής σας και τη συμπλήρωση έντυπου ερωτηματολογίου.Προσοχή: Οι Απογραφείς της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θα είναι εφοδιασμένοι

α) με την ταυτότητά τους,

β) με την ειδική κονκάρδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ και

γ) με ειδικό έντυπο που θα έχει τη φωτογραφία τους και την πρωτότυπη σφραγίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας. Επιπλέον θα φορούν μάσκα με το λογότυπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

➔ Δεν ξεχνούμε ότι στην Απογραφή δηλώνουμε τον πραγματικό τόπο κατοικίας μας, εκεί που είναι το σπίτι μας και ζούμε καθημερινά.

➔Δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένας μόνιμος κάτοικος του Δήμου Χαλκηδόνος, γιατί ΟΛΟΙ ΜΕΤΡΑΜΕ!

Απογραφόμαστε στον Δήμο Χαλκηδόνος!Έτσι δίνουμε δύναμη στον τόπο που ζούμε!