Χαλκηδόνα:Δενδροφύτευση & αυτόματο σύστημα άρδευσης

Ολοκληρώθηκαν από τον Δήμο Χαλκηδόνος με τη συνδρομή του Σωματείου Εργαζομένων της ΜΕΒΓΑΛ “Αξιός” οι εργασίες τοποθέτησης του αυτόματου συστήματος άρδευσης στην έκταση (στην είσοδο της Χαλκηδόνας) όπου πραγματοποιήθηκε εθελοντική δενδροφύτευση από τον Δήμο Χαλκηδόνος, το Σωματείο Εργαζομένων της ΜΕΒΓΑΛ “Αξιός” και τον Όμιλο Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

O Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος και ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΜΕΒΓΑΛ, Βασίλης Ζωγραφίδης επιθεώρησαν τις εργασίες τονίζοντας ότι το έργο θα συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του αστικού πρασίνου και την ορθολογικότερη διαχείριση του νερού.

“Το εν λόγω σύστημα (υπόγεια στάγδην άρδευση) επιλέχθηκε προκειμένου να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των δένδρων και να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα η μέγιστη δυνατή οικονομία αρδεύσιμου ύδατος”, τόνισε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, ο οποίος θέλησε να ευχαριστήσει το Σωματείο Εργαζομένων της ΜΕΒΓΑΛ γιατί, όπως είπε, “για μια ακόμη φορά μας απέδειξαν την περιβαλλοντική τους ευαισθησία στηρίζοντας τις προσπάθειές μας για αναβάθμιση των χώρων πρασίνου του Δήμου μας”.