Δ.Χαλκηδόνος:Δ.Συμβούλιο Πέμπτη 30/06-Τα θέματα

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 17/2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,που θα γίνει στις

30/6/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ.,

με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Χαλκηδόνος.
  2. Έγκριση των όρων εκμίσθωσης αύλειου χώρου Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην κοινότητα Αγχιάλου για τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης  στις 16-07-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ.2 του Ν.3463/2006.
  3. Έγκριση τροποποιημένου Εγχειριδίου Διαδικασιών Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Χαλκηδόνος, κατόπιν των τροποποιήσεων που επήλθαν στον Ν.4412/2016 μετά απο τη ψήφιση του Ν.4782/2021 και των μεταγενεστέρων αυτού νομοθετημάτων.
  4. Πρόωρη λύση μίσθωσης του αρ.57 Αγροτεμαχίου έκτασης 19.125 τ.μ. Ακινήτου Αγχιάλου και εκ νέου έγκριση εκμίσθωσής .
  5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στα Α’θμια και Β’θμια Συμβούλια για την επιθεώρηση-αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
  6. Διατύπωση γνώμης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 1139 αγροτεμάχιο, του Αγροκτήματος της Κοινότητας Αγχιάλου, στη Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου (BITUWORKS I.K.E.).
  7. Διατύπωση γνώμης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 1382, 1383,1384,1389,1390,1391,1396,1397,1398,1399α,1400,1401α,1402, 1403α, 1404,1405α,1406 &1408 αγροτεμάχια Γέφυρας
  8. Διατύπωση γνώμης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 892 & 894 αγροτεμάχια του αναδασμού 1961-1962 (περιοχή αμπέλια Σωζοπολιτών) της Δ.Κ. Γέφυρας της Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος της εταιρίας ¨ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Ε.¨
  9. Διατύπωση γνώμης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 404 αγροτεμάχιο του αναδασμού 1963 Χαλκηδόνας (ΦΑΡΜΑ ΜΙΣΚΑΚΗΣ)
  10. Διατύπωση γνώμης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 654.2 αγροτεμάχιο αναμόρφωσης της οριστικής διανομής 1964 του Υπουργείου Γεωργίας του αγροκτήματος Χαλκηδόνας της Δ.Ε. Χαλκηδόνας του Δήμου Χαλκηδόνος. 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος επιτροπής δημοτών , στην συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το θέμα «Αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργείται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων και οδηγεί στον κίνδυνο πλημμυρών στην περιοχή της Χαλκηδόνας λόγω της υπερχείλισης του ρέματος  ‘ΒΑΡΔΑΡΟΒΑΣΗ’ »

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:

https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12397