Δ.Χαλκηδόνος: Διατακτικές επιταγές σε οικονομικά αδύναμους δημότες

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Χαλκηδόνος λάβαμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω δελτίο τύπου

Διατακτικές επιταγές σε οικονομικά αδύναμους δημότες από τον Δήμο Χαλκηδόνος για τα Χριστούγεννα

O Δήμος Χαλκηδόνος προτίθεται να χορηγήσει υποστήριξη για τις ημέρες των Χριστουγέννων 2022, μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών, σε δημότες του που τελούν ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (κατά προτεραιότητα σε όσους δεν λαμβάνουν κανένα επίδομα από το Κράτος).
Δεδομένων αφενός των ιδιαίτερα δύσκολων οικονομικών συνθηκών της χώρας μας και αφετέρου της οικονομικής δυνατότητας του Δήμου μας, το χρηματικό βοήθημα που προτίθεται να χορηγήσει θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή διατακτικών επιταγών (συνολικού ύψους 30.000 ευρώ), προκειμένου να αγοράσουν είδη που έχουν άμεση ανάγκη (αποκλείοντας είδη που απαγορεύονται όπως αλκοολούχα ποτά, τσιγάρα κτλ) από Super Market.
Τα γενικά κριτήρια που λήφθηκαν υπόψιν είναι κοινωνικοοικονομικά και αφορούν σε δημότες κατοίκους του Δήμου Χαλκηδόνος, ως κάτωθι:
1. Ύψος οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος
2. Ανεργία δικαιούχου και μελών (κατά προτεραιότητα)
3. Αριθμός προστατευόμενων μελών
4. Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (μονογονεϊκές, πολύτεκνες κτλ)
5. Σοβαρά προβλήματα υγείας
6. ΑμεΑ.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Χαλκηδόνος κρίνει ότι πρώτη προτεραιότητα στη λήψη του χρηματικού βοηθήματος για τα Χριστούγεννα του 2022 έχουν όσοι ζουν σε όρια ακραίας φτώχειας.
Κατηγορίες ωφελουμένων (κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας):
1. Πολύτεκνη μονογονεϊκή οικογένεια.
2. Μονογονεϊκή οικογένεια με 1-3 προστατευόμενα μέλη.
3. Πολύτεκνες οικογένειες με 4 μέλη και άνω.
4. Οικογένεια τριτέκνων (ζευγάρι με 3 προστατευόμενη μέλη).
5. Οικογένεια που έχει μέχρι και 2 προστατευόμενα μέλη.
6. Μεμονωμένο άτομο.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα του Δήμου Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τα οποία οι Κοινωνικές Υπηρεσίες θα εκδώσουν δελτίο καταγεγραμμένων ωφελούμενων και θα το υποβάλλουν στο Δήμο, ώστε να καθοριστούν οι διατακτικές (ποσότητα ανά κατηγορία), με βάση την απόφαση του Δημάρχου, ορίζονται τα κάτωθι:
1. Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας
2. Δελτίο ανεργίας (θα ληφθεί υπόψη εφόσον προσκομιστεί κατά προτεραιότητα)
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (θα εκδοθεί από το Δήμο Χαλκηδόνος)
4. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ αναπηρίας σε ισχύ
5. Εκκαθαριστικό ή Υ.Δ. με το ΑΦΜ όταν δεν απαιτείται να κάνει φορολογική δήλωση
6. Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Ε1 (όπου απαιτείται)
7. Δικαιολογητικό στοιχείο που δηλώνει ότι η οικογένεια είναι μονογονεϊκή
8. Αίτηση

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 15/12/2021 στις κατά τόπου Υπηρεσίες ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ:

 ΔΕ Αγίου Αθανασίου Δέσποινα Βασιλάκογλου τηλ 2313300164
 ΔΕ Κουφαλίων Κυριακή Παπαστογιαννίδου τηλ 2391051293
 ΔΕ Χαλκηδόνος Μαρία Γιακουμάκη – Βασιλική Τσακίρη τηλ 2391023598