Δ.Χαλκηδόνος:Δημοτικό Συμβούλιο-Τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14/2022

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (στον 1ο όροφο του κτιρίου του ΚΑΠΗ Κουφαλίων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,που θα γίνει στις 31/5/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Π.Ν.Π. (Α’ 55) και της υπ. αριθ. εγκ.426/77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ.(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6- ΥΔ4) εγκυκλίου, όπως ισχύουν, με τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.
2. Λήψη απόφασης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών μονάδων ειδικής αγωγής του Δήμου μας
3. Έγκριση εκμίσθωσης αύλειου χώρου Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην κοινότητα Αγχιάλου για τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στις 16-07-2022.
4. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας για εγκατάσταση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) προσωρινού και περιοδικού χαρακτήρα στην Κοινότητα Κουφαλίων στα πλαίσια εορτασμού “ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2022”, από 25/8/2022 έως 31/8/2022.
5. Έγκριση εκμίσθωσης δύο τμημάτων του υπ.αρ.1219 Δημοτικού αγροτεμαχίου Προχώματος του Δήμου Χαλκηδόνος και καθορισμό όρων, για μακροχρόνια μίσθωση.
6. Χορήγηση έγκρισης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 1913 αγροτεμάχιο Αγίου Αθανασίου.
7. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 1804 αγροτεμάχιο Νέας Μεσημβρίας.
8. Χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου στο οικόπεδο αρ. 864 του ΟΤ 104 στο συνοικισμό Μικρού Μοναστηρίου.
9. Διόρθωση σφάλματος στις Χρήσεις Γής στο Ο.Τ.15 Αρ.Οικ.105 του Συνοικισμού Καστανά της Κοινότητας Προχώματος της Δ.Ε. Κουφαλίων του Δ. Χαλκηδόνος.
10.Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του ΟΕΥ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
11.Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα του Δήμου που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

12.Δωρεάν παραχώρηση προς χρήση επιπλέον τμήματος δημοτικού κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
13.Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό έτος Τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Χαλκηδόνος κατά τη περίοδο 2022-2023

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας:
https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-12273