Δ.Χαλκηδόνος:Πρόγραμμα αγιασμού σχολικών μονάδων

 


Πρόγραμμα αγιασμού σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκηδόνος τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Δήμος Χαλκηδόνος και η Αντιδημαρχία Παιδείας ανακοινώνoυν το πρόγραμμα αγιασμού των σχολικών μονάδων που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 08.30 π.μ

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 09.30 π.μ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 09.15 π.μ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11.30 π.μ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 09.00 π.μ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 09.15 π.μ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 09.30 π.μ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ 08.30 π.μ

 

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10.00 π.μ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 09.30 π.μ

3o OΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 09.00 π.μ

4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10.30 π.μ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 09.00 π.μ

OΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 08.30 π.μ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 08.30 π.μ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 09.00 π.μ

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ (ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΗΠ. ΛΟΥΔΙΑ) 09.00 π.μ

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11.00 π.μ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 08.30 π.μ

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 08.30 π.μ

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11.30 π.μ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 09.15 π.μ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 08.30 π.μ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 09.30 π.μ

1o OΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 09.15 π.μ

2o OΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 09.15 π.μ

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 10.00 π.μ

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ 10.00 π.μ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ) 08.30 π.μ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΑ

 

1o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 08.30 π.μ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΤΟ 5ο ΝΗΠ.) 10.00 π.μ

3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10.00 π.μ

4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 10.30 π.μ

5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΤΟ 2ο ΝΗΠ.) 10.00 π.μ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ (ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 3/Θ ΔΗΜ.ΣΧ.ΛΟΥΔΙΑ) 09.00 π.μ

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 09.30 π.μ

 

1o OΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 10.30 π.μ

2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 10.30 π.μ

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 08.30 π.μ

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 09.00 π.μ.

 

1ο 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 09.00 π.μ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 09.30 π.μ

Σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1ο ΓΕΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 08.15 π.μ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 08.15 π.μ

ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ-ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 09.00 π.μ

2ο ΓΕΛ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΠΡΟΧΩΜΑ 09.30 π.μ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 09.00 π.μ

 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΦΥΡΑ 09.00 π.μ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -1ο ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 09.00 π.μ

ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10.00 π.μ

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -2ου ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ 09.30 π.μ

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 10.00 π.μ

1ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 10.30 π.μ

2ο ΓΕΛ -2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 09.30 π.μ

ΕΕΕΕΚ 11.30 π.μ