Δ.Χαλκηδόνος:Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (vid)

16η/2021 Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος Α ΜΕΡΟΣ

16η/2021 Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος Β ΜΕΡΟΣ