Δ.Χαλκηδόνος:Αποτελέσματα (88,68 % )

Δημος Χαλκηδόνος

Ενσωμάτωση 88,68(47 / 53 ΕΤ)

Εγγεγραμμένοι 27.419-Έγκυρα 98,16-Άκυρα 1,29-Συμμετοχή 47,26

26,85

19,96

11,14

10,17

8,22

4,86

3,86

3,75

1,65

1,23

1,22

1,20

1,12