Δ.Χαλκηδόνος:Αρχίζουν οι εργασίες στην τάφρο Βαρδαρόβαση από την Περιφέρεια

Αρχίζουν οι εργασίες στην τάφρο Βαρδαρόβαση

«Πράσινο» φως έδωσε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την εκτέλεση εργασιών στην τάφρο της Βαρδαρόβασης, ώστε να αρθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στη Χαλκηδόνα.

Για την υλοποίηση του έργου είχε δεσμευθεί ενώπιον δεκάδων πολιτών ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας Πάρις Μπίλλιας, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνας, πέρυσι τον Ιούνιο. Στη διάρκεια της συνεδρίασης εκείνης, ο κ. Μπίλλιας είχε προχωρήσει σε εκτενή ενημέρωση για τις ενέργειες και τα βήματα που έπρεπε να γίνουν, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

«Τηρώντας τη δέσμευσή μου, ενημερώνω τους κατοίκους του Δήμου Χαλκηδόνας ότι επίκειται η έναρξη εργασιών καθαρισμού της κοίτης και συντήρησης – συμπλήρωσης των αναχωμάτων της τάφρου Βαρδαρόβασης. Με την καθοριστική συμβολή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, το έργο εντάχθηκε σε χρηματοδότηση, δημοπρατήθηκε και σήμερα έχουμε ανάδοχο», τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Πάρις Μπίλλιας.

Η τάφρος της Βαρδαρόβασης έχει να καθαριστεί περισσότερα από 50 χρόνια! Έχει μήκος 18 χιλ. και πλάτος 60 μέτρα και εξαιτίας του δημιουργήθηκαν αρκετές φορές εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες, οικίες και επιχειρήσεις στην περιοχή της Ελεούσας και της Χαλκηδόνας. Με το έργο της Περιφέρειας, ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων εκμηδενίζεται.

Στο έργο, προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ, προβλέπεται η εκτέλεση των εξής εργασιών:

  • θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός της κοίτης της τάφρου όπως αυτή εγκιβωτίζεται από τα αναχώματα. Το πλάτος της βαθιάς κοίτης είναι περίπου 50 μ., ενώ το πλάτος της ευρείας κοίτης από 80 έως 100μ. Οι εργασίες καθαρισμού θα πραγματοποιηθούν από τις παλιές σιδηροδρομικές γέφυρες και σε μήκος 10 περίπου χλμ.
  • από το σημείο αυτό και ανάντη θα πραγματοποιηθούν καθαρισμοί της κοίτης σε σημεία που κρίνονται απαραίτητα για την διάνοιξη της διατομής της κοίτης και την ενίσχυση των αναχωμάτων.
  • ενίσχυση με λιθορριπή του δυτικού αναχώματος, στο σημείο όπου συμβάλλει τάφρος η οποία υδροδοτείται μέσω υδροληψίας που βρίσκεται στο δυτικό ανάχωμα του ποταμού Αξιού.
  • Θα τοποθετηθούν συρματοκιβώτια τόσο ανάντη όσο και κατάντη της διάβασης όπου απαιτείται.
  • τα υλικά που θα προκύψουν από τον καθαρισμό θα χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο για την ενίσχυση – συμπλήρωση των αναχωμάτων και για την αποκατάσταση της βατότητας.
  • τα πλεονάζοντα υλικά θα διατεθούν σε κατάλληλους χώρους απόρριψης.