Δ.Χαλκηδόνος:Δημ.Συμβούλιο-Τα θέματα

Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

29/11/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2024 ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2024 στα Δημοτικά Κοιμητήρια (λοιπές αντικαταβολές).
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2024 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.
 4. Καθορισμός χρόνου λειτουργίας του Δημοτικού κολυμβητηρίου για το έτος 2024.
 5. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 209 δημοτικού αγροτεμαχίου Σχολικού Κλήρου έκτασης 40.370 τ.μ. στην Κοινότητα Αδένδρου.
 6. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης που αφορά τις μεταβολές στις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2024 – 2025.
 7. Λήψη απόφασης για την χορήγηση 1ης Παράτασης Εργασιών για το έργο με τίτλο «Έργα λειτουργικής Βελτίωσης της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στην Δ.Κ. Κουφαλίων».
 8. Λήψη απόφασης για την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ» ( υποέργο 4 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003925).
 9. Λήψη απόφασης για την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021».
 10. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης επί του περιεχομένου του φακέλου της Μ.Π.Ε. στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου “Κατασκευή νέας γέφυρας ποταμού Λουδία” που βρίσκεται στους Δ. Χαλκηδόνος (Δ.Ε. Χαλκηδόνος) & Δ. Αλεξάνδρειας (ΔΕ Πλατέος), Π.Ε. Θεσσαλονίκης & Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) (ΠΕΤ: 2305950822).
 11. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης επί του περιεχομένου του φακέλου της Μ.Π.Ε. στα πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου “Λειτουργία υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Μικρού Μοναστηρίου – ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης -Λαγκαδά, τις Δ.Ε. Χαλκηδόνος, Πέλλας και Γιαννιτσών, της ΠΕ Θεσσαλονίκης και ΠΕ Πέλλας, ΠΚΜ” (ΠΕΤ: 2305946028).
 12. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου, για την είσοδο – έξοδο οχημάτων, στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου αρ. 04 του ΟΤ 1 του ΒΙΠΑ Κουφαλίων.
 13. Λήψη απόφασης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 1453, 1454 & 1461 αγροτεμάχια της συμπληρωματικής Διανομής 1957 αγροκτήματος Αγχιάλου.
 14. Λήψη απόφασης για χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 1802 & 1803 αγροτεμάχια της συμπληρωματικής Διανομής 1964 αγροκτήματος Αγχιάλου.
 15. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 104/2021 ΑΔΣ περί Δωρεάν παραχώρησης προς χρήση τμήματος δημοτικού κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης υποκαταστήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 16. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή του προγράμματος της υιοθεσίας χώρων πρασίνου στο Δήμο Χαλκηδόνος και έγκριση των σχετικών όρων σύμβασης της υιοθεσίας.
 17. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024.
 18. Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Χαλκηδόνος, για το έτος 2024.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας: