Δ.Χαλκηδόνος:Δημ.Συμβούλιο Τετάρτη 31/05 ώρα 19.00

Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στη 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος που θα γίνει στις 31/5/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

στα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ενημέρωση, για τα αποτελέσματα της συνάντησης εργασίας, μεταξύ των αρμόδιων φορέων και της επιτροπής πολιτών, σχετικά με τις ενέργειες υλοποίησης του ψηφίσματος του Δ.Σ. με θέμα «Περί των αποθέσεων στερεών υλικών στο αγρόκτημα Γέφυρας»

1. Ανάκληση αδείας εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης της εταιρείας ¨ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Ε.¨.

2. Έγκριση Αναμόρφωσης 4ης 2023 του Δήμου Χαλκηδόνος.

3. Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Χαλκηδόνος.

4. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Β΄ Δόσης του έτους 2023.

5. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4483/2017

6. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό έτος Τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Χαλκηδόνος, κατά τη περίοδο 2023-2024.

7. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος Εμβ=2.885 τ.μ., υπό στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ, από το αρ.908/261, αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 28.125,00τ.μ., στη θέση “Ρούπες” της Κοινότητας Μ. Μοναστηρίου.

8. Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης του αύλειου χώρου του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Αγχιάλου για τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στις 14/07/2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ.2 του Ν.3463/2006.

9. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος έκτασης 1.070τ.μ. από το υπ.αρ.1447, Δημοτικού αγροτεμάχιου συνολικής έκτασης 7.125τ.μ., στην Κοινότητα Χαλκηδόνας.

10.Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου μας.

11.Έγκριση κάλυψης εξόδων κηδείας κατοίκου του Δήμου Χαλκηδόνος.

12.Λήψη απόφασης, για την δωρεάν παραχώρηση προς χρήση, αγροτεμαχίου, για τις ανάγκες του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Νομού Θεσσαλονίκης «Η Ενωση».

13.Έγκριση2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.

14.Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Χαλκηδόνος» Αρ.Μελ.125/2017.

15.Συγκρότηση επιτροπής για τον χαρακτηρισμό και την παραλαβή του Φυσικού Εδάφους στο οποίο εκτελείται το έργο «Aνάπλαση και ασφαλτόστρωση σε οδούς των οικισμών Αγίου Αθανασίου, Χαλκηδόνος και Γέφυρας του Δήμου Χαλκηδόνος».

16.Έγκριση της μελέτης λήψης μέτρων προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Έργα λειτουργικής Βελτίωσης της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στην Δ.Κ. Κουφαλίων».

17.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Εργασίες αναβάθμισης πολιτιστικών εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκηδόνος » Αρ. Μελ. : 82/2022 .

18.Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την ανάθεση επιστημονικού έργου με τίτλο <<Έρευνα για τον καθορισμό της παλαιοπεριβαλλοντικής εξέλιξης στην ευρύτερη περιοχή της Ν. Μεσημβρίας (Σαρίκεσι) με γεωλογικά, παλαιοντολογικά και υδρομορφολογικά κριτήρια>>.

19.Έγκριση τροποποίησης καταστατικού του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικού Τομέα Ν. Θεσσαλονίκης «Δίκτυο Άλφα» και επιβεβαίωση εκπροσώπων.

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω ιστοσελίδας: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14472