Δ.Χαλκηδόνος:Δημ.Συμβούλιο Τρίτη 30/1 ώρα 18.00


ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Καλείστε να συμμετάσχετε στη 4η/2024 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Χαλκηδόνος, που θα γίνει στις 30/1/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23, με τα παρακάτω
θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Έκθεση εσόδων – εξόδων δ’ τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του
  προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Χαλκηδόνος.
 2. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Χαλκηδόνος, στη Γενική Συνέλευση της “ΠΕΔΚΜ”
  Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.
 3. Εκλογή Αντιπροσώπων-Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου
  Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.
 4. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Πολεοδομική Μελέτη Τροποποίησης Αναθεώρησης
  Ρυμοτομικού Σχεδίου Κουφαλίων Δ. Χαλκηδόνος».
 5. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 2024-2028.
 6. Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών εκποίησης και εκμίσθωσης
  ακινήτων του Δήμου Χαλκηδόνος για το έτος 2024.
 7. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος υπό στοιχεία ΑΒΓΔΑ, έκτασης 1.421,00 τ.μ., από το
  υπ’ αριθ. 2465 αγροτεμάχιο, συνολικής έκτασης 119.230,00 τ.μ., της Δημοτικής
  Κοινότητας Κουφαλίων.
 8. Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 1266 αγροτεμαχίου, έκτασης 17.700τ.μ., του
  γεωργικού σχολικού κλήρου του Δημοτικού Σχολείου Βαθυλάκκου.
 9. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 1451α Δημοτικού
  αγροτεμαχίου, έκτασης 1.000 τ.μ., στην Δημοτική Κοινότητα Χαλκηδόνας.
 10. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 1451β Δημοτικού
  αγροτεμαχίου, έκτασης 3.000 τ.μ., στην Δημοτική Κοινότητα Χαλκηδόνας.
 11. Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 869/189 αγροτεμαχίου,
  έκτασης 12.563,00 τ.μ., της Δημοτικής Κοινότητας Μ. Μοναστηρίου.
 12. Λήψη απόφασης χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ.
  1809 & 1810 αγροτεμάχια της συμπλ. Διανομής 1964 αγροκτήματος Αγχιάλου
  (ENERCAL).
  1 of 213. Λήψη απόφασης χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 415
  αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγχιάλου (ΟΙ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΕΣ).
 13. Λήψη απόφασης χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ.
  1191Α αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγχιάλου (ΑΦΟΙ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΟΕ).
 14. Λήψη απόφασης χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ.
  1161, 1162, 1163 (τμήμα), 1164, 1165, 1121 (τμήμα) & 1111 (τμήμα) ενοποιημένα
  αγροτεμάχια του αγροκτήματος Αγχιάλου (ΦΩΤΟΔΙΑΣΤΑΣΗ).
 15. Επικαιροποίηση της αριθ. 12/2020 απόφασης Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό νέων
  μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του
  Δήμου με την ΜΕΘ της ΠΚΜ για την δράση: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
  Δήμου Χαλκηδόνος και μελέτη κόμβου Μικρού Μοναστηρίου».
 16. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης επί του περιεχομένου του φακέλου της Μ.Π.Ε. στα
  πλαίσια της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου
  “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ” στον Νομό Θεσσαλονίκης
  (ΠΕΤ: 2211861816)
 17. Λήψη απόφασης, για εφαρμογή του άρθρου 8, του κανονισμού των Κοιμητηρίων.
 18. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της A Δόσης του έτους 2024 .
 19. Ορισμός Εκπροσώπου στο Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια.

 20. Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του Δήμου, στο YouTube.

 21. Ο Πρόεδρος
  Ταχτατζόγλου Γαβριήλ
  Εισηγητές
  Θέματα
  Δήμαρχος κ. Αναγνωστόπουλος Σ.: 2ο και 3ο
  Πρόεδρος ΔΣ κ. Ταχτατζόγλου Γ.: 5ο και 20ο
  Αντιδήμαρχος κ. Κωστοπούλου Μ.: 19ο
  Αντιδήμαρχος κ. Βαϊνάς Ζ.: 4ο , 12ο – 17ο
  Αντιδήμαρχος κ . Παπαχρηστούδης Γ.: 1ο, 6ο -11ο και 18ο
 22. Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και έχει αποσταλεί μαζί με τις σχετικές εισηγήσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των δημοτικών συμβούλων.
  Ο ι φ ά κ ε λ ο ι τ ω ν θ ε μ ά τ ω ν β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ τ ο γ ρ α φ ε ί ο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ α ι ε ί ν α ι σ τ η ν διάθεση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων Κοινοτήτων, κατόπιν ραντεβού.