Δ.Χαλκηδόνος:Εργασίες που εκτελέστηκαν στα σχολικά κτίρια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Δ.Ε. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

 1. 3ο Δημοτικό σχολείο Κουφαλίων

– Αποκατάσταση καθίζησης στο νοτιοανατολικό μέρος της αυλής (καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδου και σκυροδέματος και στην συνέχεια εκ νέου διάστρωση οπλισμένου σκυροδέματος και πλακών πεζοδρομίου)

– Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής καγκελόπορτας

 • 2ο Δημοτικό σχολείο Κουφαλίων

– Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων σε όλο το κτίριο

 • 4ο Δημοτικό σχολείο Κουφαλίων

– Αφαίρεση ιστών φωτισμού από τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου μπάσκετ

 • 4ο Νηπιαγωγείο Κουφαλίων

– Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων σε όλο το κτίριο

– Αντικατάσταση κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα

 • 1ο Νηπιαγωγείο Κουφαλίων

– Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων σε όλο το κτίριο

– Αντικατάσταση κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα

 • 2ο Νηπιαγωγείο Κουφαλίων

– Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας

 • 5ο Νηπιαγωγείο Κουφαλίων

– Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας

 • Νηπιαγωγείο Προχώματος

– Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας

 • Δημοτικό σχολείο Προχώματος

– Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας

 1. Γυμνάσιο Προχώματος

– Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας

 1. Γυμνάσιο Κουφαλίων

– Καθαίρεση σαθρού σκυροδέματος στους διαδρόμους του αύλειο χώρου και εκ νέου διάστρωση οπλισμένου σκυροδέματος και επένδυση με πλάκες πεζοδρομίου

-Εξωτερικός περιμετρικός χρωματισμός του κτιρίου και της περίφραξης

 1. ΕΠΑΛ Κουφαλίων

– Αποξήλωση του υπάρχοντος παλαιωμένου ασφαλτόπανου στο δώμα του κτιρίου διοίκησης και εκ νέου διάστρωση καινούργιας στεγανοποιητικής στρώσης με ασφαλτόπανο

Δ.Ε. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 1. Νηπιαγωγείο Μ. Μοναστηρίου

– Κατασκευή περίφραξης στην ανατολική και βορεινή πλευρά του αύλειου χώρου του σχολείου, με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα και πασσάλους

 • 1ο Νηπιαγωγείο Χαλκηδόνας

– Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας

 • Δημοτικό σχολείου Λουδία

– Κατασκευή περίφραξης στην βορεινή πλευρά του αύλειου χώρου του σχολείου, με γαλβανισμένο συρματόπλεγμακαι πασσάλους

 • Γυμνάσιο Χαλκηδόνος

– Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά συνθετικά με διπλούς υαλοπίνακες σε όλο το κτίριο

– Εξωτερικός περιμετρικός χρωματισμός του κτιρίου

 • Γυμνάσιο-Λύκειο Αδένδρου

– Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά συνθετικά με διπλούς υαλοπίνακες σε όλο το κτίριο

– Συντήρηση και επισκευεή στέγης στην αίθουσα εκδηλώσεων. 

– Συντήρηση και επισκευή εξωτερικών μαρκίζων περιμετρικά του κτιρίου

– Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων του κτηρίου (πλην των διαδρόμων)

Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 1. 2ο Δημοτικό σχολείου Αγίου Αθανασίου (ολοήμερο σχολείο)

– Αντικατάσταση της στέγης στο κτίριο και στο πλατό εισόδου του κτιρίου

– Αντικατάσταση ψευδοροφής του κτιρίου 

– Επένυδηση με πλακίδια στο στο πλατό της εισόδου του κτιρίου

– Κατασκευή μεταλλικής ράμπας ΑΜΕΑ

– Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων σε όλο το κτίριο

Στο ημερήσιο κτίριο του 2ου Δημοτικού σχολείου εκτελέστηκαν:

– Αντικατάσταση δύο ηλεκτρολογικών πινάκων

 • Γυμνάσιο-Λύκειο Αγίου Αθανασίου

– Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά συνθετικά με διπλούς υαλοπίνακες σε όλο το κτίριο

– Εξωτερικός περιμετρικός χρωματισμός του κτιρίου

 • ΕΠΑΛ Αγίου Αθανασίου

– Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας

 • Νηπιαγωγείο Αγχιάλου

– Διαμόρφωση-διάστρωση δαπέδου ασφαλείας και τοποθέτηση σύνθετης παιχνιδοκατασκευής

 • 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Μεσήμβριας

– Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας

 • Γυμνάσιο Βαθυλάκκου

– Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας

 • Νηπιαγωγείο Ξηροχωρίου

– Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας

 • Δημοτικό σχολείο Γέφυρας

– Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά συνθετικά με διπλούς υαλοπίνακες στην κεντρική είσοδο του κτιρίου καθώς και στις αίθουσες που βρίσκονται στη νότια πλευρά του κτιρίου

– Κατασκευή εξόδου κινδύνου στο υπόγειο γυμναστήριο του κτιρίου (τοποθέτηση πυράντοχη πόρτα εξόδου κινδύνου με μπάρα πανικού και κατασκευή ξύλινου στεγάστρου)

– Δημιουργία χώρου υγιεινής (WC) με πλήρη υδραυλική εγκατάσταση στο ισόγειο του νέου κτιρίου  

– Αντικατάσταση δύο ηλεκτρολογικών πινάκων