Δ.Χαλκηδόνος:Υπόμνημα των Δημοτικών παρατάξεων ‘Πρώτα ο Πολίτης’ και ‘Λαϊκή Συσπείρωση’ προς τη Δημοτική επιτροπή

Υπόμνημα των Δημοτικών παρατάξεων ‘Πρώτα ο Πολίτης’ και ‘Λαϊκή Συσπείρωση’ προς τη Δημοτική επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος.

Κουφάλια, 5/6/2024

Κύριε Δήμαρχε,

Με το υπ’αριθμ. 8174/04-6-2024 έγγραφό σας, μάς καλείτε εκτάκτως στην 14η (2024) συνεδρίαση της Δημοτικής επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης που σχετίζονται με το ζήτημα της αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς όπως είναι ήδη γνωστό από τις 02/06/2024 έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη σύμβαση, ενώ με την υπ’αριθμ.179/2024 Πράξη του Ζ’ κλιμακίου του Ελεγκτικού συνεδρίου κωλύεται η υπογραφή του νέου σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου και μεταφοράς τους στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης για τρία (3) έτη.

Επειδή, 1ον) το επίμαχο ζήτημα σχετίζεται με τη Δημόσια υγεία, 2ον) στην υπ’αριθμ. 8174/04-06-2024 πρόσκληση που μας αποστείλατε δεν περιλαμβάνεται η Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης του σχεδίου σύμβασης κατά τη διάρκεια του προσυμβατικού ελέγχου, αν και σας κοινοποιήθηκε από τις 30/05/2024, ώστε να λάβουμε και εμείς γνώση, 3ον) στην 16η/2024 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος στις 30/05/2024, δεν ενημερώσατε το σώμα, ως οφείλατε, σχετικά με την απορριπτική Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν και ήσασταν σε γνώση της απόφασης όπως αναφέρετε στην εισήγηση του 4ου θέματος και παρά το γεγονός ότι ο κ.Μαρκίδης έκανε αναλυτική αναφορά στο ζήτημα, 4ον) το νέο σχέδιο μελέτης που μας επισυνάπτετε προϋπολογίζει, όπως και αυτό που απορρίφθηκε, υπέρογκες δαπάνες για την εν λόγω Υπηρεσία, οι οποίες ενδεικτικά είναι κατά 50% και 80% περίπου αυξημένες σε σχέση με τις συμβάσεις του 2020 και του 2017, αντίστοιχα, τη στιγμή που δεν υπάρχει ανάλογη μεσοσταθμική αύξηση των καυσίμων και του ημερομίσθιου, ζημιώνοντας έτσι οικονομικά το Δήμο και κατ’ επέκταση τους Δημότες.

Αιτούμαστε τα θέματα της εν λόγω συνεδρίασης της Δημοτικής επιτροπής να μεταφερθούν αυτούσια στο Δημοτικό συμβούλιο, ώστε να λάβει γνώση και να αποφασίσει για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που θα δεσμεύσει το Δήμο μας για τρία (3) χρόνια, το σύνολο των Δημοτικών συμβούλων και όχι μόνο οι μετέχοντες τη Δημοτική επιτροπή. Επιπλέον, να δοθεί έτσι η δυνατότητα στους Δημότες να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά. Τέλος, ζητούμε να καταγραφεί το υπόμνημά μας στα Πρακτικά της συνεδρίασης και να μνημονεύεται σε όλες τις ενδεχόμενες αποφάσεις αυτής.

‘Πρώτα ο Πολίτης’ -‘Λαϊκή Συσπείρωση’

Μηντσιούδης Μαυρουδής- Μαρκίδης Παναγιώτης