Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος: Σημαντικές αποφάσεις μέσω sms & email….

Η πρόσκληση στάλθηκε στα μέλη Τετάρτη 16/11 με περιθώριο να ψηφίσουν μέχρι την επομένη το μεσημέρι με sms ή email !!

Έτσι λαμβάνονται οι σοβαρές αποφάσεις ….