Δ.Ε.Υ.Α.Χαλκηδόνος:Παράταση ενός μήνα για εξόφληση λογαριασμών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΕΡΟΥ


 Αγαπητοί καταναλωτές
 
 Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ανυπαίτιου τεχνικού κωλύματος υπήρξε καθυστέρηση στη εκτύπωση και κατά συνέπεια στη διανομή  λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης περιόδου 2ου τετραμήνου 2023.
 
 Για το λόγο αυτό η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. χορηγεί παράταση ενός (1) μήνα για την εξόφληση όλων των  λογαριασμών.
 
 Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστούμε για την κατανόηση.
    Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ
   -ο-
 Γενικός Δ/ντής        
 Καράμπας Φώτιος