Δ.Ε.Υ.Α.Χαλκηδόνος:Οδηγίες αποφυγής προβλημάτων λόγω παγετού

Προστασία από παγετόΟδηγίες αποφυγής προβλημάτων λόγω παγετού.

  • Διενέργεια ελέγχων των ιδιωτικών δικτύων ύδρευσης για παρουσία διαρροών και φθορές ή απουσία μονώσεων. Δίνετε έμφαση στα υδρόμετρα (ρολόι), τις εξωτερικές βρύσες (μπαλκονιών), τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, τους εξωτερικούς καυστήρες αερίου και τις εξωτερικές σωληνώσεις.
  • Φροντίστε για την αποκατάσταση ή εγκατάσταση μονώσεων σε ευάλωτα σημεία του εξωτερικού δικτύου από εξειδικευμένους τεχνίτες.
  • Επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας διακοπτών (βανών) των εσωτερικών δικτύων υδροδότησης.
  • Διατηρείτε καθαρές υδρορροές από φύλλα και σκουπίδια σε μπαλκόνια και ταράτσες.
  • Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας κατά τον χειμώνα, απομονώστε ή εκκενώστε το δίκτυο του ηλιακού θερμοσίφωνα και της κεντρικής υδροδότησης της οικίας σας. Επιβεβαιώστε την τοποθέτηση αντιψυκτικού υγρού στον ηλιακό θερμοσίφωνα από τον ειδικό εγκαταστάτη/συντηρητή.

                                                                                                         Γενικός Δ/ντης Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

                                                                                            Καράμπας Φώτιος