Δ.Παιονίας:Ξεκίνησε η κατασκευή του έργου «Υδροδότηση πρώην δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης»

Ξεκίνησε η κατασκευή του έργου «Υδροδότηση πρώην δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές του Πάικου»

Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου ο δήμαρχος Παιονίας Κώστας Σιωνίδης συνοδευόμενος από τον μηχανικό του έργου Λάζαρο Σουπλή επισκέφτηκαν την περιοχή που ξεκίνησε η κατασκευή του έργου «Υδροδότηση πρώην δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές του Πάικου».

Το έργο αυτό είναι μείζονος σημασίας για ολόκληρο το δήμο Παιονίας διότι μπορεί η χρησιμότητα του να είναι αυτονόητη για τους κατοίκους του Πολυκάστρου αλλά ουσιαστικά επιδρά θετικά και ωφελεί όλους τους δημότες της Παιονίας.

Με την λειτουργία του έργου θα μειωθεί προς όφελος όλων των δημοτών το κόστος λειτουργίας της ΔΕΥΑΠ που επιβαρύνεται ιδιαίτερα από τις ενεργοβόρες γεωτρήσεις ύδρευσης που χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα στην περιοχή του Πολυκάστρου, θα μειωθεί η κατανάλωση των υπογείων αποθεμάτων νερού στην κοιλάδα του Αξιού, θα ενισχυθεί ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής, και θα φτάσει στις βρύσες των κατοίκων της δημοτικής ενότητας Πολυκάστρου, με φυσική ροή, νερό που μέχρι σήμερα κατέληγε αναξιοποίητο στον Αξιό ποταμό.