Δ.Παιονίας:Προκήρυξη 5 θέσεων ΑΣΕΠ για την στελέχωση της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας

Προκήρυξη 5 θέσεων ΑΣΕΠ για την στελέχωση της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας στο δήμο Παιονίας.

Η διοίκηση του δήμου Παιονίας αφού συμπεριέλαβε την Δημοτική Αστυνομία στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του δήμου (προϋπόθεση για να λειτουργήσει), αιτήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2023 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την πρόσληψη 5 υπαλλήλων για τη στελέχωση της υπηρεσίας.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2024 εκδόθηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ (1Κ/2024) για την Δημοτική Αστυνομία μέσω της οποίας προβλέπονται 1.213 μόνιμες προσλήψεις σε όλη την χώρα, 5 εκ των οποίων ( 1 ΠΕ, 1 ΤΕ και 3 ΔΕ) αφορούν τον δήμο Παιονίας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Όλες οι πληροφορίες, τα κριτήρια, πτυχία, όρια ηλικίας, απαιτούμενα προσόντα , όρια αθλητικών δοκιμασιών και όσα άλλα απαιτούνται για την σωστή και πλήρη υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους περιέχονται στο αντίστοιχο ΦΕΚ «ΑΣΕΠ 1Κ/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 8/22.02.2024».