Δήμος Χαλκηδόνος: Υπογράφηκε η σύμβαση  για την αγροτική οδοποιία

Δήμος Χαλκηδόνος: Υπογράφηκε η σύμβαση  για την αγροτική οδοποιία

Στην υλοποίηση καίριων παρεμβάσεων και εργασιών αποκατάστασης σε σημεία του οδικού αγροτικού δικτύου προχωρά η Διοίκηση του Δήμου Χαλκηδόνος μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Σταύρο Αναγνωστόπουλο και τον ανάδοχο του έργου.

Πρόκειται για το έργο με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δήμου Χαλκηδόνος 2021» με συνολικό προϋπολογισμό 136.000 ευρώ και το οποίο έρχεται να συνεχίσει τις εργασίες αγροτικής οδοποιίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα και θα συνεχιστούν και στο μέλλον.

Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε αγροτικούς δρόμους σε όλες τις κοινότητες του Δήμου.