Διοικητικές μεταβολές του Δήμου Κουφαλίων

Κ. Κουφαλίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α – 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Άνω Κουφάλια

Ο οικισμός Κάτω Κουφάλια προσαρτάται στην κοινότητα Κουφαλίων

Ο οικισμός Μεσαία Κουφάλια προσαρτάται στην κοινότητα Κουφαλίων

ΦΕΚ 149Α – 04/07/1920

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Γεννιτσών του νομού Πέλλης

Κ. Κουφαλίων (Πέλλης)

ΦΕΚ 149Α – 04/07/1920

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Γεννιτσών του νομού Πέλλης από την επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Κουφαλίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 195Α – 31/08/1920

Ο οικισμός Μεντεσελή αποσπάται από την κοινότητα Κιρτζιλάρ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δαούτση αποσπάται από την κοινότητα Κιρτζιλάρ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Γιαλιατζίκ αποσπάται από την κοινότητα Κιρτζιλάρ και προσαρτάται στην κοινότητα

Κ. Κουφαλίων (Πέλλης)

ΦΕΚ 19Α – 11/02/1922

Ο οικισμός Ζορμπάς αποσπάται από την κοινότητα Πέλλης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 97Α – 18/03/1926

Ο οικισμός Δαούτση της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελεούσα

Ο οικισμός Μεντεσελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Έλλη

Ο οικισμός Γιαλιατζίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαλκηδών

ΦΕΚ 413Α – 22/11/1926

Ο οικισμός Ζορμπάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρό Μοναστήρι

16/05/1928

Ο οικισμός Μεσαία Κουφάλια της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 175Α – 28/08/1928

Ο οικισμός Χαλκηδών αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλκηδόνος

Ο οικισμός Ελεούσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκηδόνος

Ο οικισμός Έλλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλκηδόνος

ΦΕΚ 45Α – 08/02/1929

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Γιαννιτσών του νομού Πέλλης και υπάγεται στην επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Κουφαλίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 45Α – 08/02/1929

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Γιαννιτσών του νομού Πέλλης

ΦΕΚ 62Α – 07/03/1932

Ο οικισμός Μικρό Μοναστήρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρού Μοναστηρίου

16/10/1940

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Άνω Κουφάλια στον οικισμό Κουφάλια

Ο οικισμός Άνω Κουφάλια της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κάτω Κουφάλια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κουφάλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουφαλίων

ΦΕΚ 290Α – 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Κουφαλίων

Δ. Κουφαλίων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 290Α – 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Κουφαλίων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βρέζια και προσάρτησή του στο δήμο Κουφαλίων

14/03/1971

Ο οικισμός Βρέζια του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 244Α – 04/12/1997

Ο οικισμός Πρόχωμα αποσπάται από την κοινότητα Προχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα Προχώματος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανάς αποσπάται από την κοινότητα Προχώματος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α – 07/06/2010

Ο οικισμός Καστανάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Ο οικισμός Κουφάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Ο οικισμός Ακροπόταμος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Ο οικισμός Πρόχωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Χαλκηδόνος

Ο δήμος καταργείται

Επιμέλεια : Μαρία Γατίδου Μαλαθούνη