Έκδοση Πιστοποιητικών για Αγρότες-Ραντιστές και Τεχνικούς Ασφαλείας στο ΜΗΤΙΣ ΚΔΒΜ

Πιστοποιητικό Αγροτών-Ραντιστών

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΜΗΤΙΣ στα Κουφάλια εκδίδεται και ανανεώνεται το Πιστοποιητικό Αγροτών-Ραντιστών, υποχρεωτικό και απαραίτητο για την αγορά γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το πιστοποιητικό χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το ΜΗΤΙΣ ΚΔΒΜ, κέντρο πιστοποίησης – γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.).

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Έκδοση/Ανανέωση του Πιστοποιητικού Αγροτών-Ραντιστών είναι διαθέσιμη εδώ.

Πιστοποιητικό Τεχνικών Ασφαλείας

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΜΗΤΙΣ στα Κουφάλια υλοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσης για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας. Απευθύνονται σε εργοδότες ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επιπέδου, που επιθυμούν να αναλάβουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δέκα (10) ώρες – δύο (2) πεντάωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις, και υλοποιείται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΜΗΤΙΣ ΚΔΒΜ. Με το τέλος της επιμόρφωσης, ο εργοδότης λαμβάνει το Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφαλείας, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εργασίας.

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Έκδοση του Πιστοποιητικού Τεχνικών Ασφαλείας για εργοδότες είναι διαθέσιμη εδώ.

Τα έμπειρα στελέχη εκπαίδευσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΜΗΤΙΣ είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις, ερωτήματα και επικοινωνία.

ΜΗΤΙΣ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου και Μ. Μπότσαρη, Κουφάλια

Τηλέφωνα: 231 231 7214, 2391 30 1180

Facebook: https://www.facebook.com/kdvmmetis

Instagram: https://www.instagram.com/kdvm.koufalia/