Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων και συνδετήριων αγωγών στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – όρια νομού Καβάλας

Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων και συνδετήριων αγωγών στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

      Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων και συνδετήριων αγωγών στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Πέμπτη 31 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023. 

      Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων και συνδετήριων αγωγών στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης- Έδεσσας, από τη Χ.Θ. 9+000 έως τη Χ.Θ. 16+000 και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας κάθε φορά αντίστοιχα.

      Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 31 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023, κατά τις ώρες 07.00- 15.00.

 Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.