Εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Εργασίες κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 κατά τις ώρες 17.00- 20.00.

Πιο αναλυτικά, εργασίες κοπής πρασίνου θα πραγματοποιηθούν επί της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, στο τμήμα εντός του οικισμού των Γιαννιτσών στο νομό Πέλλας.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην κεντρική νησίδα της οδού, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, τμηματικά, την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023, κατά τις ώρες 17:00 – 20:00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.