Ερώτηση και Α.Κ.Ε. βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για έργο αποκατάστασης λατομείου και επεξεργασίας ΑΕΚΚ στο Ασβεστοχώρι

Ερώτηση και Α.Κ.Ε. βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για έργο αποκατάστασης λατομείου και επεξεργασίας ΑΕΚΚ στο Ασβεστοχώρι

Ερωτήματα σχετικά με το έργο αποκατάστασης λατομείου και επεξεργασίας ΑΕΚΚ στην περιοχή Ασβεστοχωρίου

Με πρωτοβουλία του βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης και τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, και της βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης και αναπληρώτριας τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δώρας Αυγέρη, κατατέθηκε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διερεύνηση της αδειοδότησης του έργου αποκατάστασης παλιού λατομείου στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης.

Αφορμή για την ερώτηση αποτέλεσε η περιβαλλοντική αδειοδότηση της αποκατάστασης του τοπίου σε πρώην λατομείο, με την εγκατάσταση κινητής μονάδας επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που θα λειτουργεί για 27,7 έτη.

Από τα δημοσιευμένα στοιχεία του φακέλου εντοπίζονται δύο ανακολουθίες. Η πρώτη αφορά στο χρόνο λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων Α.Ε.Κ.Κ., καθώς η σχετική Υ.Α. ορίζει ότι τέτοιες μονάδες δεν μπορούν να παραμένουν στο χώρο για διάστημα πέραν του ενός (1) έτους. Η δεύτερη αφορά στην ύπαρξη υδρευτικής γεώτρησης εντός του χώρου προς αποκατάσταση, για την οποία προκύπτει ότι δεν λαμβάνονται επαρκή μέτρα προστασίας από την Α.Ε.Π.Ο.

Στην ερώτηση οι βουλευτές παρουσιάζουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει πως πρόκειται για πλήρως λειτουργική γεώτρηση η οποία είναι συνδεδεμένη σήμερα με το δίκτυο. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει Σχέδιο Ασφαλείας Νερού για την περιοχή, εύλογα δημιουργούνται ερωτήματα διαχείρισης της γεώτρησης και διασφάλισης επάρκειας νερού για τους κατοίκους της περιοχής.