Γ.Ιωαννίδης: Μέχρι τέλους για να αποτραπεί η εγκατάσταση της μονάδας   επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων

Με την ομόφωνη στήριξη όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης και η Διοίκηση του Δήμου Δέλτα προσφεύγουν στο  Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ζητώντας να αποτραπεί η εγκατάσταση της Μονάδας επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων στη ΒΙ.ΠΕ της Σίνδου.
 

Ο Δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το σώμα  των δημοτικών συμβούλων,  για την απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής να δώσει το «πράσινο» φως  στην  εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων στο Ο.Τ. 52.

Ο κ Ιωαννίδης μίλησε για προκλητική απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής που «έρχεται σε ευθεία αντίθεση των ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της τοπικής κοινωνίας που από κοινού έχουν ήδη διατρανώσει την αντίθεση τους  στην υλοποίηση αυτού του έργου».

«Σας καλώ να συνεχίσουμε τον δρόμο των αντιδράσεων εξαντλώντας κάθε μέσο που μας δίνει ο νόμος για να αποτρέψουμε την δημιουργία αυτής της μονάδας και να προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε την απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής» είπε ο Γιάννης Ιωαννίδης κερδίζοντας την  σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του  δημοτικού συμβουλίου.