Κ.Γέφυρα: Υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Γοργοϋπηκόου

Υποδοχή εικόνας Παναγίας Γοροϋπηκόου στον Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Κάτω Γέφυρας.

Το ευχαριστώ είναι λίγο σε όλους:

1) Τους δωρητές που με το υστέρημά τους αγιογραφήθηκε η εικόνα.

2) Σε όσους συνέβαλλαν στην άριστη οργάνωση της υποδοχής

3) Και όσους τίμησαν με την παρουσία τους την Παναγιά μας.

Εύχομαι η Παναγιά η Γοργοϋπήκοος να πρεσβεύει υπέρ πάντων ημών.

Απολυτίκιο.
Ως θεόβρυτον κρήνην των αΰλων χαρίτων Σου, την θαυματουργόν Σου Εικόνα Θεοτόκε πλουτίσαντες, εκ ταύτης των θαυμάτων τας ροάς, αντλούμεν δαψιλώς ως εξ Εδέμ· συ γαρ Γοργοϋπήκοος βοηθός, πέλεις των εκβοώντων Σοι· Δόξα τοις σοις χαρίσμασιν Αγνή· δόξα τη παρθενία Σου· δόξα τη προς ημάς Σου ανεκφράστω προνοία Άχραντε.

Πατήρ Παύλος Καραβασίλης