ΚΕΚ Νεφέλη:Δευτέρα 10/10 η λήψη απόφασης για λύση και εκκαθάριση

Σύμφωνα με την πρόσκληση προς τα μέλη του διαδημοτικού οργάνου , την Δευτέρα 10/10 και ώρα 12.00 θα γίνει συνεδρίαση με θέματα

  • Λήψη απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων διαχειριστικού ελέγχου ετών 2020-2021
  • Λήψη απόφασης λύσης της διαδημοτικής επιχείρισης Νεφέλη και εκκαθάριση αυτής
  • Λήψη απόφασης αποδοχής προσφοράς ορκωτών ελεγκτών λογιστών