Κουφάλια-Αναγνώστρια:Αυτή είναι η κατάσταση όταν βρέχει

Από αναγνώστρια μας λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω διαμαρτυρία

Σας στέλνω φωτογραφίες μετά τις πρόσφατες βροχές.Αυτή είναι η κατάσταση  στα Κουφάλια στην προέκταση Φιλίππου. Όταν βρέχει δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας