Κουφάλια:Διακοπή υδροδότησης

ΔIAKOΠH YΔPOΔOTHΣHΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣTHN ANATOΛIKH EΠEKTAΣH KOYΦAΛIΩN ΠΟΥ ΠPOHPΘE AΠO BΛABH ΣE KENTPIKO AΓΩΓO YΔPEYΣHΣ ΠOY ΠPOKAΛEΣE O EPΓOΛABOΣ TOY EPΓOY KATAΣKEYHΣ OMBPIΩN YΔATΩN.
ΓINETΑΙ ΠPOΣΠAΘEIA AΠOKATAΣTAΣHΣ THΣ BΛABHΣ.