Κουφάλια:Εκπαίδευση Εθελοντών Πυροσβεστών σε αστικά συμβάντα

«Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των Εθελοντών του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος στην αντιμετώπιση αστικών συμβάντων εν όψει της χειμερινής περιόδου.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γιαννιτσών, Υποπυραγό Θεoδόσιο Παυλίδη και Αρχιπυροσβέστη Αναστάσιο Σαλονικίδη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου παρέχοντας στους Εθελοντές Πυροσβέστες τις απαραίτητες γνώσεις για την αντιμετώπιση αστικών πυρκαγιών, ειδικότερα σε συμβάντα που αφορούν καπνοδόχους σε κεραμοσκεπές, με πιθανό συνδυασμό φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.»

Ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Κουφαλίων  ιδρύθηκε στις 01 Απριλίου 2019, υπηρετούν σε αυτόν ένας (1) Εθελοντής Αρχιπυροσβέστης, είκοσι (20) Εθελοντές Πυροσβέστες  και  επιχειρησιακά ανήκει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γιαννιτσών.