Κουφάλια:Επίσκεψη Γυμνασίου στον εθελοντικό Πυροσβεστικό σταθμό

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Τις εγκαταστάσεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Κουφαλίων επισκέφτηκαν οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Κουφαλίων την  Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:30.

Τους μαθητές υποδέχτηκε ο Υποπυραγός Παυλίδης Θεοδόσιος ο οποίος και τους ενημέρωσε για τις δράσεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε θέματα αντιμετώπισης πυρκαγιών, διάσωσης, εθελοντισμού και λήψης προληπτικών μέτρων.

Ακολούθησε επίδειξη πυροσβεστικού οχήματος και του εξοπλισμού του από τον Υπαρχιπυροσβέστη Ρούντι Δημήτριο και τους Εθελοντές Πυροσβέστες του Σταθμού, καθώς δόθηκε και η δυνατότητα  χρήσης του εξοπλισμού από τους μαθητές.

(Ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Κουφαλίων ιδρύθηκε στις 01 Απριλίου 2019 και υπηρετούν σε αυτόν ένας (1) ένας Εθελοντής Αρχιπυροσβέστης, Είκοσι (20) Εθελοντές Πυροσβέστες, και υπάγεται επιχειρησιακά στην Πυροσβεστική υπηρεσία Γιαννιτσών).