Κουφάλια: Κατάστημα εστίασης αναζητάει μάγειρα – μαγείρισσα

Κουφάλια: Κατάστημα εστίασης αναζητεί μάγειρα – μαγείρισσα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972273523