Κουφάλια: “ΚΟΛΙΝΤΑ” Πολ.Σύλλογος “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

Κουφάλια: “ΚΟΛΙΝΤΑ” Πολ.Σύλλογος “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”

Ερασιτεχνική λήψη