Κουφάλια-ΜΕΒΓΑΛ:Aύξηση του  κατώτατου καταβαλλόμενου μισθού  κατά 12,3%

Υπεγράφη στα Κουφάλια χθες η νέα επιχειρησιακή σύμβαση μεταξύ του σωματείου εργαζομένων “Αξιός”  και της διοίκησης της ΜΕΒΓΑΛ. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το πρώτο σωματείο πανελλαδικά που υπέγραψε σύμβαση με 730 ευρώ κατώτερο μισθό .

Μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις του προέδρουκ.Ζωγραφίδη και του γ.γραμματέα κ.Σαραφίδη  με την διοίκηση της εταιρείας,  επήλθε η συμφωνία που οδήγησε σε θετική κατάληξη την ΕΣΣΕ 2022-2023.

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε το σωματείο εργαζομένων “Αξιός”

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από εξαντλητικό και μακροχρόνιο διάλογο, προχωρήσαμε σήμερα 26/11/2021 με τη Διοίκηση της ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ στην υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης εργασίας διάρκειας   δύο ετών.

Έχοντας ως πρωταρχικούς  στόχους:

Τη περαιτέρω ανάπτυξη της  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την σημαντική αύξηση του κατώτατου καταβαλλόμενου μισθού,   την εξέλιξη των εργαζομένων  με βάση τα προσόντα, τις δεξιότητες και την αξιολόγησή τους.

Οι δυο πλευρές συμφωνήσαμε:

 1. στην αύξηση του  κατώτατου καταβαλλόμενου μισθού  κατά 12,3%. Έτσι από 01.01.2022 ο κατώτατος καταβαλλόμενος μισθός ορίζεται σε  730€ και το κατώτατο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο σε 32,61€.
 2. στην συνέχιση της διαχρονικής προσπάθειας του εξ ορθολογισμού των μισθών και των ημερομισθίων, επηρεάζοντας μόνο θετικά τους καταβαλλόμενους μισθούς, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 30.09.2021, σύμφωνα με την ειδικότητα ή θέση που κατέχει ο κάθε εργαζόμενος, λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του. Το εγχείρημα βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και αυξάνει τις ευθύνες, στο μέτρο που αναλογούν στην κάθε πλευρά.
 3. στην ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος του σωματείου μας για την επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας για ένα σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα ενσωματώθηκε στο νέο κανονισμό η Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.
 4. στη χορήγηση στους πωλητές και οδηγούς  – πωλητές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πριμ παραγωγικότητας σε περίπτωση επίτευξης των στόχων πωλήσεων, έτσι όπως αυτοί θα καθορίζονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 5. στην εφάπαξ παροχή 1000€ ανά τέκνο για όσα τέκνα γεννηθούν από υπογραφής της παρούσης.
 6. στην εφάπαξ παροχή 1000€ στα τέκνα των εργαζομένων που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως επιβράβευση της προσπάθειας τους.
 7. στην απονομή τιμητικής αναμνηστικής πλακέτας σε εκδήλωση της εταιρίας και παροχή δώρου αξίας 1000 € στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης.
 8. στην ένταξη των υφιστάμενων εργαζόμενων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στα μισθολογικά κλιμάκια της εταιρείας , εφόσον έχουν συμπληρώσει δύο έτη εργασίας στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και  έχουν ήδη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί η θέση.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να εντάξει μισθολογικά  τους εργαζόμενους που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια στα μισθολογικά κλιμάκια εντός τριμήνου από την υπογραφή της παρούσης.
 9. στην ένταξη των νεοπροσλαμβανόμενων στα παραπάνω μισθολογικά κλιμάκια με βάση την ειδικότητά τους μετά την συμπλήρωση ενός έτους εργασίας στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αν ο αρμόδιος προϊστάμενος κρίνει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά σε κάθε περίπτωση μετά τη συμπλήρωση δύο ετών.
 10. στην επιχορήγηση του ετήσιου χορού των εργαζομένων.
 11. στη διοργάνωση χριστουγεννιάτικης γιορτής και προσφορά δώρων σε όλα τα τέκνα των εργαζομένων, από τη γέννηση τους έως την αποφοίτησή τους από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 12. στη παροχή σε κάθε εργαζόμενο τα Χριστούγεννα προϊόντων ΜΕΒΓΑΛ από το Σ/Μ της εταιρείας, συνολικής αξίας 40€ και τη πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα.
 13. στη παροχή σε κάθε εργαζόμενο το Πάσχα προϊόντων ΜΕΒΓΑΛ από το Σ/Μ της εταιρείας συνολικής αξίας 40€ και το πασχαλινό τσουρέκι.
 14. στην διατήρηση όλων των κεκτημένων των προηγούμενων Ε.Σ.Σ.Ε.

Η νέα Ε.Σ.Σ.Ε. αποτυπώνει σε κάθε περίπτωση τη βούληση των δύο μερών να συνδέσουν τους  καταβαλλόμενους μισθούς με τα προσόντα των εργαζόμενων  και τη θέση εργασίας τους. Ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις τους και είναι αυτονόητο ότι εξασφαλίζει την εργασιακή ειρήνη.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Β.Ζωγραφίδης