Κουφάλια-Πολιτιστικός Σύλλογος ΚΑΒΑΚΛΙ:Εκδήλωση προς τιμήν του Αγίου Τρύφωνα