Κουφάλια:Αποτελέσματα τοπικού (Πρώτα ο Πολίτης)

Ανεπίσημα αποτελέσματα τοπικού συμβουλίου Κουφαλίων

Γκαβανίδης Τάσος 802

Βαρελά 709

Γκαλιπίδου 641

Μπρούσας 563

Σταυρόπουλος 518

Πατσίδου 438

Καραμαλακίδου 331

Μακίδης 331

Κρητικός 321

Γκαβανίδης 309

Τσινοπούλου 285

Μάντση 189

Μαργουτίδου 143