Κουφάλια:Διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης.

Κουφάλια:Διακοπή υδροδότησης λόγω βλάβης.

Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει σε αντλιοστάσιο στα Κουφαλια με αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή νερού σε κάποιες περιοχές.

Συνεργείο της Δευαχ βρίσκεται στο σημείο αλλά σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις η διαδικασία αποκατάστασης θα είναι χρονοβόρα καθώς έχει καεί το «υποβρύχιο « και θα χρειαστεί αντικατάσταση