Κουφάλια:Eπιδοτούμενα και μοριοδοτούμενα σεμινάρια-Προγράμματα επιμόρφωσης & κατάρτισης

ΜΗΤΙΣ ΚΔΒΜ: Προγράμματα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης 2023

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΜΗΤΙΣ στα Κουφάλια υλοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης, επιδοτούμενα και μοριοδοτούμενα σεμινάρια, καθώς και σεμινάρια για επιταγές κατάρτισης (voucher). Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρέχονται δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως, μέσω τηλεκπαίδευσης.

Παρακάτω παρουσιάζεται το Ημερολόγιο Σεμιναρίων για τα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης που θα διεξαχθούν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΜΗΤΙΣ το 2023:

21/8 – Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Σεμινάριο που οδηγεί σε απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ
25/8 (πρωινό τμήμα) – Άδεια Security

Σεμινάριο που οδηγεί στις εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ και του ΕΟΠΠΕΠ για άδεια εργασίας ως Security
25/8 (Ενάρξεις Νέων Τμημάτων κάθε μήνα με Εκπαιδευτή) – Πιστοποιητικό Βασικής Χρήσης Η/Υ
Απόκτησε Πιστοποιητικό Πληροφορικής αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ και μοριοδοτούμενο για προσλήψεις εκπαιδευτικών
14/9 (απογευματινό τμήμα) -Άδεια Security

Σεμινάριο που οδηγεί στις εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ και του ΕΟΠΠΕΠ για άδεια εργασίας ως Security
22/9 – Business EXCEL

Σεμινάριο προχωρημένων και εξειδικευμένων τεχνικών στο EXCEL για στελέχη επιχειρήσεων και λογιστήρια
6/10 – Power BI

Σεμινάριο Power BI Business Intelligence για στελέχη επιχειρήσεων και λογιστήρια
13/10 – Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

Σεμινάριο του ΕΦΕΤ για επιχειρήσεις εστίασης και τροφίμων
20/11 – Σεμινάριο Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
Απευθύνεται σε Αγρότες-Ραντιστές για απόκτηση του πιστοποιητικού ραντισμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Τα έμπειρα στελέχη εκπαίδευσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΜΗΤΙΣ είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις, ερωτήματα και επικοινωνία.

ΜΗΤΙΣ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

metis.edu.gr

Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου και Μ. Μπότσαρη, Κουφάλια

Τηλέφωνα: 231 231 7214, 2391 30 1180

Facebook: https://www.facebook.com/kdvmmetis

Instagram: https://www.instagram.com/kdvm.koufalia/